Translate

4 Aralık 2013 Çarşamba

Ülkemizin İklim Değişikliği Performansı ve Validebağ Korusunun Küresel İklim Değişikliğine Etkisi

Ülkemizin İklim Değişikliği Performansı 
Küresel iklim değişikliği; fosil yakıtların kullanımı, arazi kullanımı değişiklikleri "*", ormansızlaştırma ve sanayi süreçleri gibi insan etkinlikleriyle atmosfere salınan sera gazı birikimlerindeki hızlı artışın doğal sera etkisini kuvvetlendirmesi sonucunda Yerkürenin ortalama yüzey sıcaklıklarındaki artışı ve iklimde oluşan değişiklikleri ifade etmektedir. 
Bu kapsamda; Germanwatch adındaki bir düşünce kuruluşu, her sene sonunda atmosfere en fazla karbondioksit salan ülkelerin iklim değişikliği performanslarını değerlendirildiği bir rapor yayımlıyor. Raporda, ülkemiz geçen seneki “çok kötü” notunu bu sene de korumuş. Yani 61 ülke arasında 54. sırada bulunuyoruz. 
Bu listede; gelişmiş ülkelerdeki sera gazı salımları azalmaya devam ederken, bizimle birlikte gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer alan Meksika 20., Hindistan 30., Brezilya 36., Çin 46. sırada yer buluyor. 
Bilim insanları, küresel ölçekte ortalama 4 ton olan kişi başına sera gazı salım miktarını 2 tona indirmediğimiz takdirde iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin önüne geçmek için çok geç kalacağımızı belirtiyorlar. Ancak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun 2011 yılı verilerine baktığımızda, Türkiye’de kişi başına sera gazı salım miktarının 5,7 tona ulaştığını görüyoruz. 
Türkiye iklim değişikliği ile mücadele etmek yerine iklim değişikliğine sebep olmaya devam ediyor. 
"*" İstanbul'un su havzalarındaki kamu arazilerinin işgalleri arazi kullanım değişikliklerine güzel örnektir. TEM ve Boğaz Köprüsü’nün bu değişime olumsuz katkısı büyük olmuştur. Aynı etkinin 3.Köprü, Kuzey Marmara Otoyolu projesi ve Kanal İstanbul ile artarak devam edeceği artık herkesin malumudur. 
Validebağ Korusunun Küresel İklim Değişikliğine Etkisi 
Koru arazisi 1927 yılından itibaren; 780 dönüm'den 354 dönüme kadar inerek "arazi kullanım değişikliği konusunda" üstüne düşeni fazlasıyla yapmıştır. 
Saygılarımla

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder