Translate

9 Aralık 2013 Pazartesi

Eğitim Sistemi ve Validebağ Korusunda İnsan Manzaraları

Eğitim Sistemi
Türkiye ’de en hızlı değişen şey eğitim sistemi. 
1999 YÖK, ortaöğrenim başarı puanı ile çarpılacak katsayıyı, öğrencilerin alanları dışındaki yüksek öğretim branşlarını seçmeleri durumunda 0,2, alanları içindeki branşları seçme durumunda ise 0,5 olarak belirledi.
2003 YÖK, ortaöğrenim başarı puanı ile çarpılacak katsayıyı, 0,3 ve 0,8 biçiminde düzenleyerek, farkı daha da arttırdı.
2004 İlköğretimde müfredat değişti.
2005 Üç yıllık lise eğitimi dört yıla çıktı.
2006 Liselere Giriş Sınavı (LGS) yerine Ortaöğretim Kurumları Sınavı (OKS) geldi.
2007 OKS yerine üç aşamalı Seviye Belirleme Sınavı (SBS) geldi.
2009 Üniversite girişlerinde 1999’dan önce uygulanan sistem gibi yeniden iki aşamalı sınava geçildi.
2009 YÖK, ortaöğrenim başarı puanı ile çarpılacak katsayıyı 0,15 olarak belirledi.
2009 Danıştay   8'inci Daire’si,    farklı    statüde    bulunan    öğrencilerin    aynı    konumda değerlendirilmesinin anayasal eşitlik ilkesine aykırı olduğuna karar verdi.
2009 YÖK, ortaöğrenim başarı puanı ile çarpılacak katsayıyı, öğrencilerin alanları dışındaki yüksek öğretim branşlarını seçmeleri durumunda 0,13, alanları içindeki branşları seçme durumunda ise 0,15 olarak belirledi.
2010 Danıştay 8'inci Daire'si yürürlüğü durdurdu.
2010 YÖK katsayı farkını alan dışını seçenler için 0,12, kendi alanlarını seçenler için 0,15 olarak belirledi.
2010 Ortaöğretimde üç aşamalı kalktı yeniden tek sınava dönüldü.
2010 Düz lise olarak bilinen genel liselerin Anadolu lisesine dönüştürüldü. Artık meslek ve anadolu liseleri olmak üzere iki tip lise var.
2011 YÖK, ortaöğrenim başarı puanının 0,12 olarak belirlenen tek katsayıyla çarpılmasını kararlaştırdı.
2012 MEB'lığı, 5+3 şeklinde uygulanan 8 yıllık kesintisiz eğitimi 4+4+4 şeklinde 12 yıllık zorunlu eğitime çevirdi. İlk öğretim okulları; ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulu olarak dönüştürüldü. 
2013 Ortaöğretime geçişte SBS kaldırıldı. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) adı verilen sistemde yedi sınav (Türkçe, Matematik, Din Kültürü, Fen ve Teknoloji, TC İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil) yapılıyor. Sınav, eğitim yılı boyunca iki kez tekrarlanacak. En zor sorular ise Din Kültürü ???? ve Matematik.....
2013 Dershaneler kaldırılacak. Yol haritası netleştirilmeye çalışılıyor.
2013 Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 'sil baştan' değişti. 
2013 ÖSYM  Başkanı  “Üniversiteye  giriş  sisteminin  yeniden şekillenmesi  gerekiyor.  ÖSYM olarak çoklu sınav sistemi üzerinde çalışıyoruz. Senede sadece tek YGS değil, birkaç defa yapılması üzerinde ve açık uçlu sorular sorulması üzerinde çalışıyoruz” dedi. 
Siyasi beklenti ve kaygılarla yap boza dönen eğitim sisteminin kurbanı hep öğrenciler. 
Yakın dönemde yapılan tüm sınavlarda bir sürü skandal ortaya çıktı, hala da çıkıyor.
Yeni sınav sistemindeki açık uçlu soruların, belli düşünceye sahip insanların tarzına uygun sorular olması ihtimalini akla getiriyor mu? 
Önceden endişeliydim, şimdi korkuyorum....
Validebağ Korusunda İnsan Manzaraları 
Koruda karşılaştığım insanlara diğer örnek, park tipi doğa sever...
Ormancılık Mevzuatı, üç hektardan büyük ağaçlık alanlarda ağaçlandırma, bakım, onarım ve her türlü ağaç kesiminin amenajman planlarına göre yapılmasını hükmeder. Bu kapsamda; Validebağ  korusunun “önceden hazırlanmış esaslara uygun olarak işletilmesini içeren” Amenajman Planında belirtilen bazı hususları aşağıda belirttim.
  - Sit alanı içinde uygulanacak her türlü işlem için Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulundan izin alınmalıdır.
  - Koruda üzerinde hiç ağaç bulunmayan ya da ağaç miktarı tür ve yoğunluk açısından yetersiz bulunan alanlarda bitkilendirme yapılırken tür ve yoğunlukların neler olacağına dikkat edilmelidir. 
  - Ağaçlandırılacak boş alanların % 70'inde bitki örtüsünün düzensiz şekilli gruplar halinde olmasına özen gösterilmeli, alanın %30'luk bölümü yine “boş” olarak bırakılmalı, alanın yabanıl hayat fonksiyonu gören alanlara yakın kesimlerinde ise, boşluk oranı %50 ye kadar çıkarılmalıdır.
  - Yangın tehlikesini azaltmak amacıyla yol kenarlarında sıra şeklinde geniş yapraklı türler (meşe, kızılağaç , ıhlamur, akçaağaç gibi) dikilmelidir.   
  - İğne yapraklı türlerin (ardıç, çam, göknar, ladin, sedir, servi gibi) uzun periyotta (50-100 yıl) yapraklı türlere dönüştürülmelidir.
  - Panaromik fonksiyonu olan yerlerde (Manzara noktaları) boylu ağaç olan türler kullanılmamalıdır.
 - Hal böyleyken; "Ben koruda isteğim türdeki fidanı, isteğim yere dikerim" anlayışıyla ağaçlandırma yapamayız.
Doğa ile daha çok haşır neşir olmak için yeni patika yollar açamayız. Toprağın sıkışarak kelleşmesi; bitki oluşumunu engellemekte, yabani hayvanların yaşam alanı daraltmakta, ağaçların kurumasına sebep olmaktadır.
Manzarası çok güzel olan yerlere bank koyalım diyemeyiz. 
Fidan dikiminden önce, koruda görevli Milli Eğitim Bakanlığı Koordinatörü ile görüşerek; "fidan türü, dikim zamanı, dikim aralıkları, dikim yeri gibi konularda öneri/yönlendirme/müsaade almamızın yasal zorunluluk olduğunu unutamayız. 
Evcil hayvanlarla yaptığımız gezintilerde, beraberimizde poşet taşımayıp "Ya zaten burası doğa, dışkı toprağa karışıp gübre olur" diyemeyiz. Evcil hayvanların bağırsaklarında gelişen bazı solucan yumurtaları dışkı ile etrafa yayılırken; aynı zamanda hayvanların tüyleri arasına da girmektedir. Bunlar hayvanlarla temasta bulunun insanlara çeşitli yollardan bulaşarak enfeksiyona neden olmaktadır. 
Motosiklet, ATV aracı, model uçak gibi araçları kullanamayız. Meydana gelen gürültü; böcekler dahil tüm yabani hayvanların sinir sistemlerine zarar vermektedir. Yabani hayvanlar yüksek sesleri hayatlarını tehdit edici bir unsur olarak algıladığından dolayı bulunduğu ortamı terk etmektedir. 
Toplu faaliyetler (piknik, uçurtma şenliği, davullu, zurnalı eğlenceler gibi) yapamayız.
Sonuç olarak; validebağ korusunun park değil, orman olduğunu unutmamalıyız.
Saygılarımla

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder